• Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
v
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Årsmelding 2008
Ansvar:reaktør: Ane Hobæk Ose
Forfatter:Norges vassdrags- og energidirektorat / red.: Ose, Ane Hobæk
Materialtype:NVEs utgivelser
Utgitt:Oslo : NVE, 2009
Omfang:43 s. - kol.ill.
Klassenummer:621.31"2008"(481)(05) / 35:[556.1/.5+620.9"2008"(481)
Serie:NVE Diverse ; 2009
Emneord:Kraftforsyning / Norges vassdrags- og energidirektorat / Vassdragsforvaltning / Årsrapporter
Geografiske emneord:Norge
Note:Fortsettelse av NVEs Vår Virksomhet.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:http://publikasjoner.nve.no/aarsmelding/aarsmelding2008.pdf