• Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Bunndyrstudier i Eksingedalselva ved Ekse : effekter av økt vannføring på bunndyrsamfunnet
Ansvar:Arne Fjellheim ... [et al.]
Forfatter:Fjellheim, Arne / Eie, Jon Arne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:574.5:621.311
Utgitt:Oslo : NVE, 1992
Omfang:40 s. - ill
Klassenummer:574.5:621.311
Serie:Biotopjusteringsprosjektet - Terskelprosjektet ; 33
Dokumentet er en del av serien
Emneord:Biotopjustering / Terskler / Vassdragsreguleringer / Elvereguleringer / Ferskvannsbiologi
Geografiske emneord:Norge
Note:Omslagstittel fra nr 31 til nr 37 er Biotopjusteringsprogrammet - Terskelprosjektet
Innhold:Heftene har engelsk sammendrag
Biotopjusteringsprosjektet - Terskelprosjektet ble startet 1985 og er en fortsettelse av Terskelprosjektet (nr 1-25), avsluttet i 1984. Det er et samarbeidsprosjekt mellom NVE, Direktoratet for naturforvaltning og Universitetene.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket574.5:621.311
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket574.5:621.311
Vurdering: