• Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Bunndyrundersøkelser i Myrkdalsdeltaet etter senking av Myrkdalsvatnet : Terskelprosjektet/Biotopjusteringsprosjektet
Ansvar:Gunnar G. Raddum
Forfatter:Raddum, Gunnar G. / Eie, Jon Arne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:574.5:621.311
Utgitt:Oslo : NVE, 1993
Omfang:23 s. - ill
Klassenummer:574.5:621.311
Serie:Biotopjusteringsprosjektet - Terskelprosjektet ; 35
Dokumentet er en del av serien
Emneord:Biotopjustering / Terskler / Vassdragsreguleringer / Elvereguleringer / Ferskvannsbiologi
Geografiske emneord:Norge
Note:Omslagstittel fra nr 31 til nr 37 er Biotopjusteringsprogrammet - Terskelprosjektet
Innhold:Heftene har engelsk sammendrag
Biotopjusteringsprogrammet - Terskelprosjektet ble startet 1985 og er en fortsettelse av Terskelprosjektet (nr 1-25), avsluttet i 1984. Det er et samarbeidsprosjekt mellom NVE, Direktoratet for naturforvaltning og Universitetene.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE574.5:621.311
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket574.5:621.311
Vurdering: