Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Veiledning til forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen : (beredskapsforskriften)
Ansvar:redaktør: Ingvild Vaggen Malvik ; forfattere: Ingvild Vaggen Malvik ... [et al.]
Forfatter:Malvik, Ingvild Vaggen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:1 b. (flere pag.) - fig.
ISBN/ISSN:1501-0678
Klassenummer:621.311.004.4(481)
Serie:NVE Veileder ; 2013:1
Emneord:Beredskapsplanlegging / Forskrifter / Risikoanalyser
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Truls Sønsteby, Frank Skapalen, Helge Ulsberg, Roger Steen, Arthur Gjengstø, Anne Rogstad, Ann-Kristin Larsen, Rikke C. Arnulf, Sverre Sivertsen og Ingvild Vaggen Malvik
Har bibliografi
Dokumentet foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Hensikten med forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen (beredskapsforskriften, bfe) er å stille krav som kan sikre at energiforsyningen opprettholdes og at normal forsyning gjenopprettes på en sikker og effektiv måte i og etter ekstraordinære situasjoner for å redusere de samfunnsmessige konsekvensene
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2013/veileder2013_01.pdf