Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Retningslinjer for manuelle målinger av snø samt innsending av data til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) : retningslinjer for hydrologiske undersøkelser
Ansvar:utarbeidet av: NVE
Forfatter:Norges vassdrags- og energidirektorat
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2008
Omfang:3 s.
Klassenummer:351.824.11:[556:627.8(481) / 551.578.4:556.08
Serie:NVE Retningslinjer ; 2008
Emneord:Hydrologiske undersøkelser / Konsesjonsvilkår / Retningslinjer / Snømåling / Vassdragstiltak
Note:Katalogisert etter omslag
Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2008/retningslinjer2008_07.pdf