• Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
v
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Grunnvannsproblemer ved gassrørledning : kartstudie av trasé-alternativ
Ansvar:Nils-Otto Kitterød
Forfatter:Kitterød, Nils-Otto
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1989
Omfang:56 s. - ill.
Klassenummer:621.643:665.725]:556.3(481-12)
Serie:NVE Oppdragsrapport ; 1989:9
Emneord:Gassrørledninger / Grunnvannsforhold
Geografiske emneord:Østlandet
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Høy grunnvannstand i kombinasjon med ugunstige løsmasseforhold kan by på problemer ved legging av gassrørledning til Østlandet. Grunnvannskontoret har fått i oppdrag å identifisere mulige problemområder ved
de ulike trase-alternativene
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:http://publikasjoner.nve.no/oppdragsrapport/1989/oppdragsrapport1989_09.pdf