Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Skredfarekartlegging i utvalgte områder på Svalbard
Ansvar:redaktør: Maria Hannus / Multiconsult
Forfatter:red.: Hannus, Maria
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:[118] s. - ill. (noen kol.), diagr., fig., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-1544-1 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.54.004(481-5-922.1)
Serie:NVE Rapport ; 2016:91
Emneord:Jordskred / Kartlegging / Skredfare / Snøskred / Steinskred / Steinsprang
Geografiske emneord:Longyearbyen / Svalbard
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten presenterer resultatene fra faresonekartlegging av skred i utvalgte områder ved Longyearbyen på Svalbard. Arbeidet er utført av Multiconsult. I kartleggingen inngår utarbeidelse av faresonekart i henhold til kravene i byggteknisk forskrift (TEKlO), som viser faresoner for skred med nominell årlig sannsynlighet på 1/100, 1/1000 og 1/5000. Sannsynlighetene gjelder skred som utgjør fare for tap av menneskeliv og skader på bygg. Skredtypene snø-, sørpe-, stein-, jord- og flomskred er kartlagt
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:http://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_91.pdf