• Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
v
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Overvåking av vassdragsanlegg : veileder til damsikkerhetforskriften
Ansvar:forfattere: Goranka Grzanic, Kjell Molkersrød og Dag T. Norum
Forfatter:Grzanic, Goranka / Molkersrød, Kjell / Norum, Dag T.
Materialtype:NVES utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2019
Omfang:58 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1826-8 / 1501-0678
Klassenummer:627.8.004
Serie:NVE Veileder ; 2019:3
Emneord:Damsikkerhet / Lekkasje / Overvåking / Tilsyn / Vannvei / Vannstand / Vassdragsanlegg
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Veilederen utdyper i hovedsak bestemmelsene i § 7-2 om overvåking i
forskrift av 18.12.2009 om sikkerhet ved vassdragsanlegg
(damsikkerhetsforskriften). Den utdyper også deler av andre paragrafer i
damsikkerhetsforskriften av betydning for overvåking
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:http://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_03.pdf