• Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
v
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Revidert flomberegning for Sokna : flomsonekartprosjektet
Ansvar:redaktør: Seija Stenius ; forfatter: Seija Stenius
Forfatter:Stenius, Seija
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2019
Omfang:32 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1901-2 / 1501-2832
Klassenummer:556.166.06(482.2)
Serie:NVE Rapport ; 2019:28
Emneord:Flomanalyser / Flomberegninger / Flomvannføringer
Geografiske emneord:Rogaland / Sokno
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Revidert versjon av NVE Rapport 2017:60
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten er en revisjon av rapport «Revidert flomberegning
for Sokna», NVE rapport 2017-60. I etterkant av rapport 2017-60 er det fremkommet data fra en hydrologisk stasjon, 26.92 Sokndalselva, som lå i Hauge sentrum (2005-2009). Sokndalselva indikerer lavere flomverdier gjennom Hauge sentrum enn det som er antatt tidligere. Flomverdiene i denne rapporten er justert slik at de overensstemmer med data fra Sokndalselva. Det er beregnet kulminasjonsvannføringer ved forskjellige gjentaksintervall på flommer ved tre punkter i nedre del av Sokna
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_28.pdf