Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Opprusting og utvidelse av vannkraftverk : demonstrasjonsprosjekt Nr 1 : Rotnes, Akershus
Ansvar:OED, NVE, VR, NEVF, Samkjøringen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:621.311(481) O
Utgitt:Oslo : NVE, 1991
Omfang:9 s. + bilag
Klassenummer:621.311(481)
Serie:NVE Diverse ; 1991
Emneord:Opprusting / Demonstrasjonsprosjekt / Vannkraftverk / Utbygging
Geografiske emneord:Rotnes / Akershus
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:http://publikasjoner.nve.no/diverse/1991/demostrasjonsprosjektet01.pdf