• Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Effektregulering, erosjonsprosesser og sikringsmetoder
Ansvar:Turid Bakken Pedersen og Tore Sollibråten
Forfatter:Pedersen, Turid Bakken / medf.: Sollibråten, Tore / Beheim, Einar
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:719.003 E
Utgitt:Oslo : NVE, 2001
Omfang:49 s + vedl. - kol. ill.
ISBN/ISSN:82-91904-18-9 / 0809-5825
Klassenummer:719.003
Serie:Rapport/ Effektregulering - Miljøvirkninger og konfliktreduserende tiltak ; nr. 17
Dokumentet er en del av serien
Emneord:Miljøforvaltning / Miljøvirkninger / Konfliktreduserende tiltak / FoU / Biologiske konsekvenser / Effektregulering / Vegetasjonsetablering / Erosjonssikring
Note:Rapport nr 17
Delprosjekt 1.5 Delprosjektansvarlig: Einar Beheim
Prosjekt under Norges Forskningsråds Effekt-program, startet i 1996. Prosjektansvarlig: NVE
Innhold:Har engelsk sammendrag
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE719.003 E
Ex2TilgjengeligNVENVE719.003 E
Vurdering: