• Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
I: Proceedings from a symposium on the influence of fresh water outflow on biological processes in fjords and coastal waters.
Tittel:River runoff in Norway : effects of regulation on freshwater runoff
Ansvar:Arne Tollan ; Randi Pytte Asvall
Forfatter:Tollan, Arne / Asvall, Randi Pytte
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1976
Omfang:S. 11-20 - ill.
Klassenummer:551.166
Serie:NVE Meddelelse ; 35
Emneord:Hydrologi / Vannføring / Avrenning
Geografiske emneord:Norge
Note:Opptrykket består av 2 artikler, én av A. Tollan (River runoff ...) og en av R.P.
Asvall (Effects of regulation ...)
Særtrykk fra : Freshwater on the sea. Proceedings from a symposium on the
influence of fresh water outflow on biological processes in fjords and coastal
waters, 22-25 April, 1974. Geilo, Norway
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering: