• Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Biotopjusteringsprogrammet - Terskelprosjektet : informasjon nr. 32
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:574.5:621.311
Utgitt:Oslo : NVE
Serie:Terskelprosjektet
Emneord:Biotopjustering / Elvereguleringer / Ferskvannsbiologi / Terskler / Vassdragsreguleringer
Note:Nr 1(1976) - nr 5(1977) har tittel: Informasjon fra Terskelprosjektet. Nr 6(1977) - nr 25 (1984) har tittel: Terskelprosjektet. Informasjon nr....
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVERS574.5:621.311
Vurdering: