• Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Natur-, miljø- og landskapsmessige forhold ved vassdragsanlegg : Natur- og miljøveileder
Ansvar:Torbjørn Sneve (red.)
Forfatter:red.: Sneve, Torbjørn
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2003
Omfang:43 s. - kol.ill.
Klassenummer:502.33
Serie:NVE Veileder ; 2003:1
Emneord:Naturvern / Miljøvern / Vassdrag / Landskapsvern / Vassdragsanlegg
Innhold:NVE er i ferd med å legge om natur- og miljøtilsynet på vassdragsanlegg. Bakgrunn
for dette er "Forskrift om internkontroll for å oppfylle lov om vassdrag på grunn-
vann", og større fokus på natur- og miljøforholdene på og rundt vassdragsanlegg.
Denne veilederen beskriver miljømessige aspekter og et akseptabelt nivå for natur-,
miljø-, landskap- og arkitektoniske løsninger på vassdragsanlegg og anlegg i
tilknytning til slike.
Eier:NVE
Eksemplar:3. (3 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:http://publikasjoner.nve.no/veileder/2003/veileder2003_01.pdf