• Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Fossekallen 1979
Forfatter:Norges vassdrags- og energidirektorat
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05) N
Utgitt:Oslo : NVE
Omfang:1 b., flere pag. - ill.
Serie:Fossekallen
Emneord:Nyheter
Note:Dubletter står oppstilt blant tidskriftene
Innhold:NVEs meddelelsesblad Fossekallen, samling av utgaver fra nr.1:1979 til nr.10:1979.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05) N
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05) N
Antall lån: 1
Vurdering:
Vedlegg:Fossekallen 1979:1
Fossekallen 1979:2
Fossekallen 1979:3
Fossekallen 1979:4
Fossekallen 1979:5
Fossekallen 1979:6
Fossekallen 1979:7
Fossekallen 1979:8
Fossekallen 1979:9
Fossekallen 1979:10