Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Vandel : om politiattester og vurdering av skikkethet
Ansvar:Morten Holmboe & Tor-Geir Myhrer
Forfatter:Myhrer, Tor-Geir / Holmboe, Morten
Materialtype:Bok
Signatur:Juridika
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2018
Omfang:400 s. ; 25 cm
ISBN/ISSN:9788215027586
Emneord:Politirett
Elektronisk utgave:Gå til elektronisk utgave
Forlagets omtale: Hva innebærer «plettfri vandel»? Hvem kan be om å få politiattest? Og hva fremgår av en politiattest?
I boken redegjøres det for rettslige problemstillinger knyttet til politiattester og vurdering av skikkethet. Forfatterne drøfter også i hvilken grad politiet uten hinder av taushetsplikt kan supplere en politiattest med andre opplysninger om attestsøkeren.
«Vandel» vil være nyttig for alle som arbeider med vandelsspørsmål, blant annet politiet, personalansvarlige, ideelle organisasjoner og advokater.
Morten Holmboe, ph.d., og Tor-Geir Myhrer, dr. juris, er begge professorer ved Politihøgskolen.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika
- Juridika
- Innholdsfortegnelse
- Allvit