Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Henvisning til lovs bestemmelser i ansettelseskontrakter var bindende avtalevilkår for erverver etter virksomhetsoverdragelse : HR-2020-1339-A (ISS Facility Services)
Ansvar:Bernard Johann Mulder
Forfatter:Mulder, Bernard Johann
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Nytt i privatretten
Utgitt:Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2020
Omfang:S. 4-6
Serie:Nytt i privatretten ; 3/2020
Emneord:Ansettelser / Arbeidsrett / Kontraktsrett / Virksomhetsoverdragelse
Stikkord:Arbeidsmiljøloven - AML (2005) kap 16 / HR-2020-1339-A (ISS Facility Services)
Innhold:I enlighet med ett politiskt beslut konkurrensutsattes renhållningen hos Forsvarsbygg. ISS Facility Services vann anbudet. Parterna (staten och den privata entreprenören) enades om att anse övergången som en verksamhetsövergång i enlighet med arbeidsmiljøloven, jfr kap. 16. Saken handlar om i vilken mån de villkor som arbetstagarna hade med sin statliga arbetsgivare skulle gälla även för den privata arbetsgivaren efter en verksamhetsövergång enligt arbeidsmiljøloven kap. 16. Närmare bestämt var det fråga om arbetstagarna gentemot den nya arbetsgivaren skulle kunna göra gällande sina villkor rörande uppsägningstider (oppsigelsesfrister), förtidspension för vissa grupper (særalderspensjon) och avtalspension (avtalefestet pensjon, AFP).
Del av verk:Nytt i privatretten 3/2020

Vedlegg:- Rettsinfo - HR-2020-1339-A
- Rettsdata