Søk i bibliotekbasen til Telemark museum
50 nyeste dokumenter
10.07.2020
Okkenhaug, Sverre / - Skien : Kragerø kommune, 2015. [Bøker]. - 3 bd. 361 s. 457 s. 469 s. - Språk: Norsk (bokmål)
10.07.2020
Mjærum, Axel / - Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2019. [Bøker]. - 354 s. - Språk: Norsk (bokmål)
10.07.2020
Johansen, Kristin Brandtsegg / - Oslo : Forlaget Press, 2017. [Bøker]. - 236 s. - Språk: Norsk (bokmål)
10.07.2020
Songe, Helge / - Skien : SingSong, 2020. [Bøker]. - 148 s. - Språk: Norsk (bokmål)
10.07.2020
Authen, Cecilie / - Oslo : NOVUS AS, 2019. [Bøker]. - 170 s. (Tidsskrift for forsking i folkemusikk og folkedans : 33/2019) - Språk: Norsk (bokmål)
Søk
Søk
Lenker