Søk i bibliotekbasen til Telemark museum
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Ingen vei utenom : Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet
Ansvar:Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Forfatter:Mjærum, Axel
Materialtype:Bøker
Signatur:913.48 TGM-BO.
Utgitt:Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2019
Omfang:354 s. ; Stor, innbundet
ISBN/ISSN:978-82-02-67233-1
Klassenummer:913.48
Eier:Skien museum
Forlagets omtale: Denne boka er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no.
I 2015 gjennomføre Kulturhistorisk museum utgravninger i Løten og Elverum kommuner, region Innlandet. Bakgrunnen var Statens vegvesens planer om å bygge ut riksveiene 3 og 25 for å skape en bedre veiforbindelse mellom skogene i Østerdalen og jordbruksbygdene på Hedmarken.
Hele 79 kulturminneområder fra yngre steinalder til middelalder ble gravd ut, blant annet gravminner på det store Skillingstadgravfeltet, jernvinneovner, fangstanlegg, kullgroper, kokegropsfelt og gamle åkre. I tillegg presenteres utgravningsresultater fra tilgrensende områder, deriblant en smie fra Ringsaker og et smeddepot fra Elverum. I denne boken gjøres det rede for de viktigste faglige resultatene, samtidig som resultatene settes inn i en bred, kulturhistorisk sammenheng.
Gjennom utgravningene og etterarbeidet er det generert ny og sentral kunnskap som belyser forhistorien i Sørøst-Norge, men som også har relevans langt utenfor regionens grenser. Prosjektet har blant annet gitt en unik mulighet til å belyse hvordan gårdsbebyggelsen og utmarksbruken var knyttet tett sammen i jernalderen. Samtidig har prosjektarbeidet synliggjort Løtens og Elverums strategiske beliggenhet for ferdselen mellom Østerdalen og Hedmarken - det var ingen vei utenom.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist

Vurdering: