Søk i Forsvarsmuseet (FMU)
  • Portal
  • Søk
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
Nytt fra biblioteket
Bibliotekene ved Forsvarets museer er spesialbibliotek innen militærfag og forsvarshistorie fra 1600-tallet til dagens forsvar med hovedvekt på norske forhold.
For å låne bøker fra oss må du kontakte ditt lokale bibliotek, som kan bestille bøker hos oss
Store deler av våre samlinger er antikvariske og kan derfor bare brukes på museene. Det er ikke mulig å bestille bøker direkte her.
Page:1
50 nyeste dokumenter
Linderoth, Andreas / - Karlskrona : Marinmuseum, 2022. [Bok]. - 202 sider - Språk: Svensk
Fossmann, Karl-Henrik / - Norge : Sjef Heimevernet, 2021. [Bok]. - 253 sider - Språk: nor
Brestrup, Britt Tove Berg / - Oslo : Kolofon, 2023. [Bok]. - 227 sider - Språk: nor
Saxi, Håkon Lunde / - Bergen : Fagbokforlaget, 2023. [Bok]. - 672 sider - Språk: nor
Osen, Marcus Einarson / - [Bærum] : [Bærum kommune], 2023. [Bok]. - 52 sider - Språk: nor
Page:12345678910
Søk
x
Søk
Lenker