Søk i Forsvarsmuseet (FMU)
  • Portal
  • Søk
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
Nytt fra biblioteket
Bibliotekene ved Forsvarets museer er spesialbibliotek innen militærfag og forsvarshistorie fra 1600-tallet til dagens forsvar med hovedvekt på norske forhold.
For å låne bøker fra oss må du kontakte ditt lokale bibliotek, som kan bestille bøker hos oss
Store deler av våre samlinger er antikvariske og kan derfor bare brukes på museene. Det er ikke mulig å bestille bøker direkte her.
Page:1
50 nyeste dokumenter
Guhnfeldt, Cato / - [Oslo] : Wings forlag AS, 2022. [Bok]. - 88 sider - Språk: Flerspråklig
Guhnfeldt, Cato / - Wings forlag AS, 2022. [Bok]. - 136 sider - Språk: nor
Guhnfeldt, Cato / - Oslo : Wings, 2021. [Bok]. - 176 sider - Språk: nor, Engelsk
Larsson, Anders / - Østersund : Jengel, 2022. [Bok]. - 368 sider - Språk: nor
Dysthe, Olga / - Bergen : Fagbokforlaget, 2012. - 256 sider - Språk: nor
Page:12345678910
Søk
x
Søk
Lenker