Søk i Marinemuseet (MMU)
Nytt fra biblioteket
Bibliotekene ved Forsvarets museer er spesialbibliotek innen militærfag og forsvarshistorie fra 1600-tallet til dagens forsvar med hovedvekt på norske forhold.
For å låne bøker fra oss må du kontakte ditt lokale bibliotek, som kan bestille bøker hos oss
Store deler av våre samlinger er antikvariske og kan derfor bare brukes på museene. Det er ikke mulig å bestille bøker direkte her.
Page:1
50 nyeste dokumenter
Worm-Müller, Jacob S. / - [London] : Lindsay Drummond, 1941. [Bok]. - 152 s. - Språk: Engelsk
Pedersen, Endre / - Horten : Lokalhistorisk senter, 2018. [Bok]. - 215s. - Språk: nor
Bergström, Bengt / - Västerås : Västra Aros, 1995. [Bok]. - 59s. - Språk: Svensk
Naval Staff, Anti-submarine warfare division, 1940. [Hefte] - Språk: nor
Språk: nor
Page:12345678910
Søk
Søk
Lenker
  • Kontakt oss