Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart Dokka-deltaet : ferskvannsbiologiske konsekvenser av kraftutbyggingen i Dokka-vassdraget 574.5:627.8 H
Halvorsen, Gunnar / - Oslo : Norsk institutt for naturforskning, 1996. - 101 s. (NINA oppdragsmelding : 437) - Språk: Norsk (bokmål)
Halvorsen, Gunnar1996
AddCart Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Joravassdraget, Oppland, 1980 : kjemisk-fysiske forhold i Joravassdraget (Dovrefjell) med hovedvekt på ionerelasjoner 719 K
Halvorsen, Gunnar / - Oslo : NVE, 1982. - flere pag. (Kontaktutvalget. Rapport : 1982:38) - Språk: Norsk (bokmål)
Halvorsen, Gunnar1982
AddCart Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Råkåvatn-området, Lom og Skjåk, Oppland 719 K
Halvorsen, Gunnar / - Oslo : NVE, 1983. - 43 s. (Kontaktutvalget. Rapport : 1983:64) - Språk: Norsk (bokmål)
Halvorsen, Gunnar1983
AddCart Ferskvannsbiologiske undersøkelser i vassdragene Imsa og Trya, Hedmark fylke 719 K
Halvorsen, Gunnar / - Oslo : NVE, 1985. - 50 s. (Kontaktutvalget. Rapport : 1985:82) - Språk: Norsk (bokmål)
Halvorsen, Gunnar1985
AddCart Flerbruksplan for vassdrag i Gudbrandsdalen - limnologiske befaringer. September 1985 og juli 1986 556(05) V
Walseng, Bjørn / - Oslo : NVE, 1986. - 78 s. (Vassdragsforsk. Rapport : 1986:104) - Språk: Norsk (bokmål)
Walseng, Bjørn1986
AddCart Flerbruksplan for vassdrag i Gudbrandsdalen - Vurdering av delvassdragenes type- og referanseverdi. Oversikt over faglig interessante elvestrekninger/lokaliteter 556(05) V
Halvorsen, Gunnar / - Oslo : NVE, 1986. - 38 s. (Vassdragsforsk. Rapport : 1986:105) - Språk: Norsk (bokmål)
Halvorsen, Gunnar1986
AddCart Flerbruksplan for vassdrag i Gudbrandsdalen, limnologisk oversikt 556(05) V
Walseng, Bjørn / - Oslo : NVE, 1986. - 153 s. (Vassdragsforsk. Rapport : 1986:95) - Språk: Norsk (bokmål)
Walseng, Bjørn1986
AddCart Hydrografi og evertebrater i innsjøer og elver i Hemsedal 1979 719 K
Bjerke, Gunnar / - Oslo : NVE, 1982. - 50 s. (Kontaktutvalget. Rapport : 1982:49) - Språk: Norsk (bokmål)
Bjerke, Gunnar1982
AddCart Hydrografi og evertebrater i Kosånavassdraget 1981 719 K
Halvorsen, Gunnar / - Oslo : NVE, 1983. - 62 s. (Kontaktutvalget. Rapport : 1983:62) - Språk: Norsk (bokmål)
Halvorsen, Gunnar1983
AddCart Hydrografi og evertebrater i Lyngdalsvassdraget i 1978 og 1980 719 K
Halvorsen, Gunnar / - Oslo : NVE, 1981. - 89 s. (Kontaktutvalget. Rapport : 1981:26) - Språk: Norsk (bokmål)
Halvorsen, Gunnar1981
Page 1 of 3 (22 items)Prev123Next