Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart Avlaupstudie for felt i Nord-Salta, i Hamarøy og Tysfjordkommunar Hylle 12
Tveit, John / - [Trondheim] : UNIT, Institutt for vassbygging, 1998. - 22 bl. - Språk: Norsk (bokmål)
Tveit, John1998
AddCart Beskrivelse av nedbørfelt ved hjelp av statistiske bakgrunnspunkt : en metode til kvantiativ (digital) beskrivelse av et nedbørfelt slik at det kan tallfestes hva et målenett for feltet egentlig skal representere 551.577 S
Sand, Knut / - [Trondheim] : Universitetet i Trondheim. Norges tekniske høgskole. Institutt for vassbygging, 1981. - 70,84 s.
Sand, Knut1981
AddCart Ingeniørhydrologi : Bind I Dagligarkiv 12. etasje
Tveit, John / - Trondheim : UNIT, 1994 - Språk: Norsk (bokmål)
Tveit, John1994
AddCart Innføring i ingeniørhydrologi : (Ingeniørhydrologi, del 1) 556:62 T
Tveit, John / - Trondheim : NTH, 1979. - fl.pag. - Språk: Norsk (bokmål)
Tveit, John1979
AddCart Konsistente verdiar av nedbør, avdamping og avrenning : Utrekning av sannsynleg nedbør 'justert til havflata' : Summarisk overslag over arealverdiar av avdamping : Kontroll av avrenningsverdiar med god arealoppløysing  556.12/.16 T
Tveit, John / - [Trondheim] : NTNU, 2002. - 46 s. - Språk: Norsk (nynorsk)
Tveit, John2002
AddCart Nynorsk-bokmål-engelsk fagordliste for vassbygging HB
Tveit, John / - Trondheim : Institutt for vassbygging, 1981. - 26 bl. - Språk: Flerspråklig
Tveit, John1981
AddCart Representativitet av snømålesystem ut frå topografiske og morfometriske parametrarNVEs utgivelser556.12.04
Tveit, John / - Trondheim : NVE, 1980. [NVEs utgivelser]. - 243 s.+ vedl. - Språk: Norsk (bokmål)
Tveit, John1980
AddCart Smeltevassmålaren : konstruksjon og driftsproblem : kapitel 1: teknisk beskrivelse 556.08 T
Tveit, John / - [Trondheim] : NTH, 1982. - 24 s. - Språk: Norsk (bokmål)
Tveit, John1982
AddCart Smeltevassmålaren : konstruksjon, drift, førebels resultat 556.08 T
Tveit, John / - [Trondheim] : NTH, Institutt for vassbygging, 1984. - 86 s. (Serie i hydrologi) - Språk: Norsk (bokmål)
Tveit, John1984