Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart Avanserte måle- og styringssystem (AMS) : høringsdokument februar 2011NVEs utgivelser556(05)
Venjum, Arne / - Oslo : NVE, 2011. [NVEs utgivelser]. - 44 s. (NVE Dokument : 2011:1) - Språk: Norsk (bokmål)
Venjum, Arne2011
AddCart Avanserte måle- og styringssystem (AMS) : forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenesterNVEs utgivelser556(05)
Venjum, Arne / - Oslo : NVE, 2008. [NVEs utgivelser]. - 26 s. (NVE Dokument : 2008:12) - Språk: Norsk (bokmål)
Venjum, Arne2008
AddCart Avanserte måle- og styringssystem (AMS) : tilleggshøring : høringsuttalelser med NVE sine kommentarerNVEs utgivelser556(05)
Venjum, Arne / - Oslo : NVE, 2009. [NVEs utgivelser]. - 15 s. (NVE Dokument : 2009:18) - Språk: Norsk (bokmål)
Venjum, Arne2009
AddCart Avanserte måle- og styringssystem (AMS) : oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekstNVEs utgivelser556(05)
Venjum, Arne / - Oslo : NVE, 2011. [NVEs utgivelser]. - 32 s. (NVE Dokument : 2011:7) - Språk: Norsk (bokmål)
Venjum, Arne2011
AddCart Endring av modeller for fastsettelse av kostnadsnormer fra 2013 : oppsummering av høringNVEs utgivelser556(05)
Amundsveen, Roar / - Oslo : NVE, 2012. [NVEs utgivelser]. - 39 s. (NVE Rapport : 2012:71) - Språk: Norsk (bokmål)
Amundsveen, Roar2012
AddCart Endring i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer : endringer vedrørende NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader, mer-/mindreinntekt, m.m. : oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstNVEs utgivelser556(05)
Syvertsen, Silje Cathrine / - Oslo : NVE, 2012. [NVEs utgivelser]. - 37 s. (NVE Rapport : 2012:70) - Språk: Norsk (bokmål)
Syvertsen, Silje Cathrine2012
AddCart Endring i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer : endringer vedrørende tillegg for investeringer og årlig inntektsramme for systemansvarlig nettselskapNVEs utgivelser556(05)
Wiull, Stig Olav / - Oslo : NVE, 2008. [NVEs utgivelser]. - 13 s. (NVE Dokument : 2008:15) - Språk: Norsk (bokmål)
Wiull, Stig Olav2008
AddCart Endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet : oppsummeringsrapport : oppsummering av høringer og endelig forskriftstekst vedrørende kryssubsidiering og skattesats i referanserentenNVEs utgivelser556(05)
Langset, Tore / - Oslo : NVE, 2014. [NVEs utgivelser]. - [20] s. (NVE Rapport : 2014:81) - Språk: Norsk (bokmål)
Langset, Tore2014
AddCart Endring i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. : endringer vedrørende gjennomfakturering : oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekstNVEs utgivelser556(05)
Andersson, Runa Haave / - Oslo : NVE, 2016. [NVEs utgivelser]. - 73 s. (NVE Rapport : 2016:48) - Språk: Norsk (bokmål)
Andersson, Runa Haave2016
AddCart Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr 301 om måling, avregning mv. : oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekstNVEs utgivelser556(05)
Grammeltvedt, Thor Erik / - Oslo : NVE, 2008. [NVEs utgivelser]. - 15 s. (NVE Dokument : 2008:14) - Språk: Norsk (bokmål)
Grammeltvedt, Thor Erik2008
Page 1 of 7 (69 items)Prev1234567Next