Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart Avløpsteknikk 628.3 A
[Trondheim] : Tapir, [1971?]. - 1 b. (fl. pag.) - Språk: Norsk (bokmål)
 [1971?]
AddCart Deponering av slam i naturlige løsavsetninger 628.3 P
Østeraas, Tore / - [Oslo] : Norges landsbrukshøgskole, institutt for geologi, [1977]. - 28 s. (PRA-brukerrapport : 15) - Språk: Norsk (bokmål)
Østeraas, Tore[1977]
AddCart Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlamm- Untersuchung : physikalische, chemische und bakteriologische Verfahren 628.3 G
Gesellschaft deutscher Chemiker. Fachgruppe Wasserchemie / - Weinheim/Bergstr. : Verlag Chemie, 1960. - 1 b. (flere pag.) - Språk: Tysk
Gesellschaft deutscher Chemiker. Fachgruppe Wasserchemie1960
AddCart Dykket utslipp i resipient : utledning og fortynning av avløpsvann 628.3 P
Liseth, P. / - [Oslo], [1977]. - 51 s. (PRA-brukerrapport : 14) - Språk: Norsk (bokmål)
Liseth, P.[1977]
AddCart Flödesutjämning i avloppsnät 628.2 St1f
Stahre, Peter / - Stockholm : Byggforskningsrådet, 1981. - 350 s. - Språk: Svensk
Stahre, Peter1981
AddCart Industrial waste water : plenary and main technical lectures presented at the International Congress on Industrial Waste Water held in Stockholm, 628.3 In8i
International Congress on Industrial Waste Water (1970 : Stockholm) / - London : Butterworths, 1972. - VI, 393 s. - Språk: Engelsk
International Congress on Industrial Waste Water1972
AddCart Kostnader for avvanning ogf transport av slam 628.3 P
Paulsrud, Bjarne / - [Oslo] : Norsk institutt for vannforskning, [1977]. - 32 s. (PRA-brukerrapport : 12) - Språk: Norsk (bokmål)
Paulsrud, Bjarne[1977]
AddCart Lekkasjevannets økonomiske betydning 628.3 P
Grande, Svein / - Oslo : Institutt for vassbygging, NTH, [1975]. - 36 s. (PRA-brukerrapport : 4) - Språk: Norsk (bokmål)
Grande, Svein[1975]
AddCart Regnvannsoverløp og fordrøyningsbasseng 628.3 P
Mosevoll, Gunnar / - Oslo : Prosjektkomiteen for rensing av avløpsvann, [1975]. - 69 s. (PRA-brukerrapport : 2) - Språk: Norsk (bokmål)
Mosevoll, Gunnar[1975]
AddCart Bruk av jordhauginfiltrasjon til behandling av avløpsvann : undersøkelser på Danskerudfeltet i Ås 697.1:620.9 R
Ås : NLH, 1981. - [2] bl., 20 s. (Rapport / ressursvennlige boligformer : 8) - Språk: Norsk (bokmål)
 1981
Page 1 of 2 (17 items)Prev12Next