Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart Analyse av utviklingen i elektrisitetsforbruket 1978 og første halvår 1979 31 R
Oslo : SSB, 1980. - 22 s. (Rapporter fra Statistisk Sentralbyrå : 80/7) - Språk: Norsk (bokmål)
 1980
AddCart Behandlingen av oljevirksomheten i byråets makroøkonomiske årsmodeller 31 R
Bergan, Roar / - Oslo : SSB, 1983. - 30 s. (Rapporter fra Statistisk Sentralbyrå : 83/7) - Språk: Norsk (bokmål)
Bergan, Roar1983
AddCart Energiundersøkelsen 1983 : om energibruk og energiøkonomisering i private husholdninger 31 R
Ljones, Arne / - Oslo : SSB, 1984. - 66 s. (Rapporter fra Statistisk Sentralbyrå : 84/20) - Språk: Norsk (bokmål)
Ljones, Arne1984
AddCart Markedet for råolje : historisk utvikling : teorier og modeller, prisprognoser 31 R
Lorentsen, Lorents / - Oslo : SSB, 1985. - 58 s. (Rapporter fra Statistisk Sentralbyrå : 85/4) - Språk: Norsk (bokmål)
Lorentsen, Lorents1985
AddCart Modeller for beregning av nasjonale og regionale utslipp til luft 31 R
Selboe, Odd Kristian / - Oslo : SSB, 1988. - 139 s. (Rapporter fra Statistisk Sentralbyrå : 88/17) - Språk: Norsk (bokmål)
Selboe, Odd Kristian1988
AddCart Tilleggsundersøkelsen til folke- og boligtelling 1980 : om muligheter for å erstatte skjema med registeropplysninger i senere folke-og boligtellinger 31 R
Børke, Sindre / - Oslo : SSB, 1984. - 61 s. (Rapporter fra Statistisk Sentralbyrå : 84/22) - Språk: Norsk (bokmål)
Børke, Sindre1984