Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart Deponering av slam i naturlige løsavsetninger 628.3 P
Østeraas, Tore / - [Oslo] : Norges landsbrukshøgskole, institutt for geologi, [1977]. - 28 s. (PRA-brukerrapport : 15) - Språk: Norsk (bokmål)
Østeraas, Tore[1977]
AddCart Dykket utslipp i resipient : utledning og fortynning av avløpsvann 628.3 P
Liseth, P. / - [Oslo], [1977]. - 51 s. (PRA-brukerrapport : 14) - Språk: Norsk (bokmål)
Liseth, P.[1977]
AddCart Kostnader for avvanning ogf transport av slam 628.3 P
Paulsrud, Bjarne / - [Oslo] : Norsk institutt for vannforskning, [1977]. - 32 s. (PRA-brukerrapport : 12) - Språk: Norsk (bokmål)
Paulsrud, Bjarne[1977]
AddCart Lekkasjevannets økonomiske betydning 628.3 P
Grande, Svein / - Oslo : Institutt for vassbygging, NTH, [1975]. - 36 s. (PRA-brukerrapport : 4) - Språk: Norsk (bokmål)
Grande, Svein[1975]
AddCart Regnvannsoverløp og fordrøyningsbasseng 628.3 P
Mosevoll, Gunnar / - Oslo : Prosjektkomiteen for rensing av avløpsvann, [1975]. - 69 s. (PRA-brukerrapport : 2) - Språk: Norsk (bokmål)
Mosevoll, Gunnar[1975]
AddCart Selvrensing i avløpsrør 628.3 P
Lysne, Dagfinn Kåre / - [Oslo] : Vassdrags- og havnelaboratoriet, [1976]. - 27 s. (PRA-brukerrapport : 9) - Språk: Norsk (bokmål)
Lysne, Dagfinn Kåre[1976]
AddCart Slitasje i avløpsrør 628.3 P
Schei, Idar / - [Oslo] : Vassdrags- og havnelaboratoriet, [1976]. - 22 s. (PRA-brukerrapport : 11) - Språk: Norsk (bokmål)
Schei, Idar[1976]
AddCart Vassdragsbiologi : virkninger av rensetekniske tiltak 628.3 P
Traaen, Tor S. / - [Oslo] : Norsk institutt for vannforskning, [1976]. - 40 s. (PRA-brukerrapport : 13) - Språk: Norsk (bokmål)
Traaen, Tor S.[1976]