Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart Endringer i inntektsregulering : mindre variasjon i inntektsrammer, inntektsendringer ved fusjoner, håndtering av mer-/mindreinntekt, tariffer ved oppkjøp og sammenslåingNVEs utgivelser556(05)
Amundsveen, Roar / - Oslo : NVE, 2015. [NVEs utgivelser]. - 46 s. (NVE Høringsdokument : 2015:4) - Språk: Norsk (bokmål)
Amundsveen, Roar2015
AddCart Forskrift om endring av forskrift 30. november 2004 nr 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet : høringsdokumentNVEs utgivelser556(05)
Fadum, Hege Sveaas / - Oslo : NVE, 2012. [NVEs utgivelser]. - 51 s. (NVE Høringsdokument : 2012:3) - Språk: Norsk (bokmål)
Fadum, Hege Sveaas2012
AddCart Forskrift om endring av forskrift 7. desember 1990 nr 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) : høringsdokumentNVEs utgivelser556(05)
Arnesen, Svein Olav / - Oslo : NVE, 2012. [NVEs utgivelser]. - 17 s. (NVE Høringsdokument : 2012:5) - Språk: Norsk (bokmål)
Arnesen, Svein Olav2012
AddCart Forskrift om endring av forskrift 7. mai 2002 nr 448 om systemansvaret i kraftsystemet : høringsdokumentNVEs utgivelser556(05)
Brekke, Karstein / - Oslo : NVE, 2012. [NVEs utgivelser]. - 41 s. (NVE Høringsdokument : 2012:6) - Språk: Norsk (bokmål)
Brekke, Karstein2012
AddCart Forskrift om sektoravgift for dekning av kostnader til NVEs tilsyns- og kontrollarbeidNVEs utgivelser556(05)
Anker, Matilde / - Oslo : NVE, 2022. [NVEs utgivelser]. - 22 s. (NVE Høringsdokument : 2022:2) - Språk: Norsk (bokmål)
Anker, Matilde2022
AddCart Forskriftsfesting av tilskuddsordninger innen naturfareNVEs utgivelser556(05)
Dalen, Even Vegard / - Oslo : NVE, 2022. [NVEs utgivelser]. - 13 s. (NVE Høringsdokument : 2022:1) - Språk: Norsk (bokmål)
Dalen, Even Vegard2022
AddCart Forslag om endringer i forskrift om måling, avregning m.v. : høringsdokument med utkast til forskrift om endring av forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenesterNVEs utgivelser621.311.1(481):338.5 T
Grepperud, Edna / - Oslo : NVE, 2001. [NVEs utgivelser]. - 59 s. (NVE Høringsdokument : 2001) - Språk: Norsk (bokmål)
Grepperud, Edna2001
AddCart Forslag til endring av modeller for å fastsette kostnadsnormer : inntektsregulering av nettselskaper fra 2013NVEs utgivelser556(05)
Amundsveen, Roar / - Oslo : NVE, 2012. [NVEs utgivelser]. - 63 s. (NVE Høringsdokument : 2012:2) - Språk: Norsk (bokmål)
Amundsveen, Roar2012
AddCart Forslag til endring i avregningsforskriften : krav om etterskuddsfakturering mv.NVEs utgivelser556(05)
Kolseth, Kristin / - Oslo : NVE, 2013. [NVEs utgivelser]. - 22 s. (NVE Høringsdokument : 2013:2) - Språk: Norsk (bokmål)
Kolseth, Kristin2013
AddCart Forslag til endring i energilovforskriften : internkontroll for miljøkrav for anlegg med konsesjon etter energiloven kapittel 3NVEs utgivelser556(05)
Rogstad, Anne / - Oslo : NVE, 2018. [NVEs utgivelser]. - 13 s. (NVE Høringsdokument : 2018:7) - Språk: Norsk (bokmål)
Rogstad, Anne2018
Page 1 of 6 (58 items)Prev123456Next