Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart Austerdalsdeltaet i Tysfjord : rapport fra geomorfologisk befaring 719 K
Bogen, Jim / - Oslo : Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer. UIO, 1976. - 11 s., + vedl. (Kontaktutvalget. Oppdragsrapport : 76:03) - Språk: Norsk (bokmål)
Bogen, Jim1976
AddCart Bøvra i Jotunheimen : en fluvialgeomorfologisk undersøkelse 719 K
Karlsen, Ole G. / - Oslo : NVE, 1978. - 53 s. (Kontaktutvalget. Oppdragsrapport : 78:02) - Språk: Norsk (bokmål)
Karlsen, Ole G.1978
AddCart Fluvialgeomorfologisk befaring av Aursjø-området 719 K
Faugli, Per Einar / - Oslo : NVE, 1979. - 10 s. (Kontaktutvalget. Oppdragsrapport : 79:02) - Språk: Norsk (bokmål)
Faugli, Per Einar1979
AddCart Fluvialgeomorfologisk befaring av Tverrelva, sideelv til Kvalsundelva 719 K
Faugli, Per Einar / - Oslo : NVE, 1978. - 11 s. (Kontaktutvalget. Oppdragsrapport : 1978:04) - Språk: Norsk (bokmål)
Faugli, Per Einar1978
AddCart Fluvialgeomorfologisk befaring av Øvre Tinnåa (Tinnelva) 719 K
Faugli, Per Einar / - Oslo : Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer. UIO, 1978. - 5 s. (Kontaktutvalget. Oppdragsrapport : 78:06) - Språk: Norsk (bokmål)
Faugli, Per Einar1978
AddCart Fluvialgeomorfologisk befaring i delfelt Kringlebotselv, Matrevassdraget 719 K
Faugli, Per Einar / - Oslo : NVE, 1978. - 10 s., + vedl. (Kontaktutvalget. Oppdragsrapport : 1978:03) - Språk: Norsk (bokmål)
Faugli, Per Einar1978
AddCart Fluvialgeomorfologisk befaring i Etnas og Dokkas nedbørfelt 719 K
Gjessing, Just / - Oslo : NVE, 1980. - 101 s. (Kontaktutvalget. Oppdragsrapport : 80:02) - Språk: Norsk (bokmål)
Gjessing, Just1980
AddCart Fluvialgeomorfologisk befaring i Vefsnas nedbørfelt 719 K
Faugli, Per Einar / - Oslo : NVE, 1976. - 29 s., 27 vedl. (Kontaktutvalget. Oppdragsrapport : 76:05) - Språk: Norsk (bokmål)
Faugli, Per Einar1976
AddCart Fluvialgeomorfologisk vurdering av Sørlivassdraget 719 K
Moen, Per / - Oslo : NVE, 1983. - 47 s. (Kontaktutvalget. Oppdragsrapport : 83:02) - Språk: Norsk (bokmål)
Moen, Per1983
AddCart Fyrde kraftverk - fluvialgeomorfologisk befaring av Stigedalselv m.m. 719 K
Faugli, Per Einar / - Oslo : NVE, 1980. - 15 s. (Kontaktutvalget. Oppdragsrapport : 80:04) - Språk: Norsk (bokmål)
Faugli, Per Einar1980
Page 1 of 4 (33 items)Prev1234Next