Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart Austerdalsdeltaet i Tysfjord : rapport fra geomorfologisk befaring 719 K
Bogen, Jim / - Oslo : Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer. UIO, 1976. - 11 s., + vedl. (Kontaktutvalget. Oppdragsrapport : 76:03) - Språk: Norsk (bokmål)
Bogen, Jim1976
AddCart Breheimen - Stryn : konsesjonsavgjørende geologiske undersøkelser 556(06) R
Rye, Noralf / - Bergen : Universitetet i Bergen, Geologisk insitutt avd. B, 1984. - 100 s. + vedlegg - Språk: Norsk (bokmål)
Rye, Noralf1984
AddCart Lyngdalsvassdraget - en geofaglig vurdering 556(05) V
Faugli, Per Einar / - Oslo : NVE, 1987. - 40 s. (Vassdragsforsk. Rapport : 1987:123) - Språk: Norsk (bokmål)
Faugli, Per Einar1987
AddCart Fluvialgeomorfologisk befaring av Aursjø-området 719 K
Faugli, Per Einar / - Oslo : NVE, 1979. - 10 s. (Kontaktutvalget. Oppdragsrapport : 79:02) - Språk: Norsk (bokmål)
Faugli, Per Einar1979
AddCart Fluvialgeomorfologisk befaring av Tverrelva, sideelv til Kvalsundelva 719 K
Faugli, Per Einar / - Oslo : NVE, 1978. - 11 s. (Kontaktutvalget. Oppdragsrapport : 1978:04) - Språk: Norsk (bokmål)
Faugli, Per Einar1978
AddCart Fluvialgeomorfologisk befaring av Øvre Tinnåa (Tinnelva) 719 K
Faugli, Per Einar / - Oslo : Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer. UIO, 1978. - 5 s. (Kontaktutvalget. Oppdragsrapport : 78:06) - Språk: Norsk (bokmål)
Faugli, Per Einar1978
AddCart Fluvialgeomorfologisk befaring i Kvænangselv, Nordbotnelv og Badderelv 719 K
Faugli, Per Einar / - Oslo : Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer. UIO, 1976. - 32 s. (Oppdragsrapport : 76/04) - Språk: Norsk (bokmål)
Faugli, Per Einar1976
AddCart Geofaglig beskrivelse og vurdering av Meisalelvas og Grytneselvas nedbørfelter 719 K
Sjulsen, Odd Erling / - Oslo : NVE, 1984. - 14 s. (Kontaktutvalget. Oppdragsrapport : 84:09) - Språk: Norsk (bokmål)
Sjulsen, Odd Erling1984
AddCart Geomorfologisk befaring i nedre deler av Laksågas nedbørfelt, Nordland 719 K
Faugli, Per Einar / - Oslo : NVE, 1977. - 24 s. (Kontaktutvalget. Oppdragsrapport : 77:02) - Språk: Norsk (bokmål)
Faugli, Per Einar1977
AddCart Geomorfologisk befaring i Sundsfjordvassdraget 719 K
Bogen, Jim / - Oslo : Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer. UIO, 1976. - 18 s., vedl. fotografier (Oppdragsrapport : 76/02) - Språk: Norsk (bokmål)
Bogen, Jim1976
Page 1 of 3 (23 items)Prev123Next