Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart Anvendt fluvialgeomorfologi innen vannbruksplanlegging 556(05) V
Faugli, Per Einar / - Oslo : NVE, 1986. - 29 s. (Vassdragsforsk. Rapport : 1986:98) - Språk: Norsk (bokmål)
Faugli, Per Einar1986
AddCart Bjerkreimvassdraget - en oversikt over de geofaglige forhold 719 K
Faugli, Per Einar / - Oslo : NVE, 1982. - 37 s. (Kontaktutvalget. Rapport : 1982:45) - Språk: Norsk (bokmål)
Faugli, Per Einar1982
AddCart Breheimen - Stryn : konsesjonsavgjørende geologiske undersøkelser 556(06) R
Rye, Noralf / - Bergen : Universitetet i Bergen, Geologisk insitutt avd. B, 1984. - 100 s. + vedlegg - Språk: Norsk (bokmål)
Rye, Noralf1984
AddCart Bøvra i Jotunheimen. En fluvialgeomorfologisk undersøkelse 551.4(481)
Karlsen, O. G. / - Oslo : Universitetet i Oslo, Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer, 1978. - 53 s. (Rapport : 78/02) - Språk: Norsk (bokmål)
Karlsen, O. G.1978
AddCart Lyngdalsvassdraget - en geofaglig vurdering 556(05) V
Faugli, Per Einar / - Oslo : NVE, 1987. - 40 s. (Vassdragsforsk. Rapport : 1987:123) - Språk: Norsk (bokmål)
Faugli, Per Einar1987
AddCart Finnavassdraget i Oppland fylke : en fluvialgeomorfologisk undersøkelse og geofaglig vurdering 719 K
Husebye, Sverre / - Oslo : NVE, 1985. - 67 s., appendix (Kontaktutvalget. Rapport : 1985:77) - Språk: Norsk (bokmål)
Husebye, Sverre1985
AddCart Flerbruksplan for vassdrag i Gudbrandsdalen - Vurdering av delvassdragenes type- og referanseverdi. Oversikt over faglig interessante elvestrekninger/lokaliteter 556(05) V
Halvorsen, Gunnar / - Oslo : NVE, 1986. - 38 s. (Vassdragsforsk. Rapport : 1986:105) - Språk: Norsk (bokmål)
Halvorsen, Gunnar1986
AddCart Flerbruksplan for vassdrag i Gudbrandsdalen, : fluvialgeomorfologisk oversikt 556(05) V
Husebye, Sverre / - Oslo : NVE, 1986. - 111 s. (Vassdragsforsk. Rapport : 1986:91) - Språk: Norsk (bokmål)
Husebye, Sverre1986
AddCart Flerbruksplan for vassdrag i Gudbrandsdalen. : fluvialgeomorfologisk befaring og vurdering 556(05) V
Husebye, Sverre / - Oslo : NVE, 1987. - 107 s. (Vassdragsforsk. Rapport : 1987:103) - Språk: Norsk (bokmål)
Husebye, Sverre1987
AddCart Fluvial processes and environmental change 551.4 F
Chichester : Wiley, 1999. - x, 413 s. (British Geomorphological Research Group symposia series) - Språk: Engelsk
 1999
Page 1 of 5 (43 items)Prev12345Next