Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart Avlaupstudie for felt i Nord-Salta, i Hamarøy og Tysfjordkommunar Hylle 12
Tveit, John / - [Trondheim] : UNIT, Institutt for vassbygging, 1998. - 22 bl. - Språk: Norsk (bokmål)
Tveit, John1998
AddCart Kobbelvutbyggingen : mulige virkninger på vanntemperatur- og isforhold etter regulering bare av det høye falletNVEs utgivelser556(05)
Asvall, Randi Pytte / - Oslo : NVE, 1981. [NVEs utgivelser]. - 17 s. (NVE Oppdragsrapport : 1981:3) - Språk: Norsk (bokmål)
Asvall, Randi Pytte1981
AddCart Kobbelvutbyggingen : mulige virkninger på vanntemperatur- og isforhold i berørte vassdrag og i fjordenNVEs utgivelser556(05)
Asvall, Randi Pytte / - Oslo : NVE, 1979. [NVEs utgivelser]. - 54 s. (NVE Oppdragsrapport : 1979:1) - Språk: Norsk (bokmål)
Asvall, Randi Pytte1979
AddCart Kobbelvutbyggingen : geomorfologisk vurdering 719 K
Faugli, Per Einar / - Oslo : NVE, 1980. - 72 s. (Kontaktutvalget. Rapport : 1980:13) - Språk: Norsk (bokmål)
Faugli, Per Einar1980
AddCart Samla plan for vassdrag : Kilvatn : 728 Forså : Nordland fylke Kassett i magasinet
Miljøverndepartementet / - [Oslo?] : Departementet, 1984. - 1 b. (flere pag.) (Vassdragsrapport) - Språk: Norsk (bokmål)
Miljøverndepartementet1984
AddCart Samla plan for vassdrag : Svartvasselv : 727 Svartvasselva : Sagpollen : Nordland fylke Kassett i magasinet
Miljøverndepartementet / - [Oslo?] : Departementet, 1984. - 1 b. (flere pag.) (Vassdragsrapport) - Språk: Norsk (bokmål)
Miljøverndepartementet1984
AddCart Samla plan for vassdrag : Innhavet : 726 Storvasselva : Nordland fylke Kassett i magasinet
Miljøverndepartementet / - [Oslo?] : Departementet, 1984. - 1 b. (flere pag.) (Vassdragsrapport) - Språk: Norsk (bokmål)
Miljøverndepartementet1984
AddCart Samla plan for vassdrag : Fjerdevatn : 725 Sagelva : Nordland fylke Kassett i magasinet
Miljøverndepartementet / - [Oslo?] : Departementet, 1984. - 1 b. (flere pag.) (Vassdragsrapport) - Språk: Norsk (bokmål)
Miljøverndepartementet1984
AddCart Samla plan for vassdrag : Forsan : 724 Forselva : Nordland fylke Kassett i magasinet
Miljøverndepartementet / - [Oslo?] : Departementet, 1984. - 1 b. (flere pag.) (Vassdragsrapport) - Språk: Norsk (bokmål)
Miljøverndepartementet1984
AddCart Samla plan for vassdrag : Roggejavri : 725 Sagelvvassdraget : Nordland fylke Kassett i magasinet
Miljøverndepartementet / - [Oslo?] : Departementet, 1989. - 41 s. (Vassdragsrapport) - Språk: Norsk (bokmål)
Miljøverndepartementet1989