Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart Aksjon Vannmiljø - resultatrapportering 1992 556.1 D
Direktoratet for naturforvaltning / - Trondheim : Direktoratet for naturforvaltning, 1994. - 45 s.+ vedl. (DN - Notat : 9 : 1994) - Språk: Norsk (bokmål)
Direktoratet for naturforvaltning1994
AddCart Aksjon Vannmiljø - resultatrapportering 1994 556.1 D
Direktoratet for naturforvaltning / - Trondheim : Direktoratet for naturforvaltning, 1995. - fl.pag. (DN - notat : 7 : 1995) - Språk: Norsk (bokmål)
Direktoratet for naturforvaltning1995
AddCart Aksjon Vannmiljø - resultatrapportering 1995 556.1 D
Trondheim : Direktoratet for naturforvaltning, 1996. - fl.pag. (DN - notat : 2 : 1996) - Språk: Norsk (bokmål)
 1996
AddCart Evaluering av Aksjon Vannmiljø 556.1 D
Trondheim : Direktoratet for naturforvaltning, 1996. - fl.pag. (DN - utredning : 4 : 1996) - Språk: Norsk (bokmål)
 1996
AddCart Bevaring av tekniske og industrielle kulturminner i Norge : innstilling fra Utvalg for teknisk og industrielt kulturvern 1988 351.851(481) N
Norsk kulturråds utvalg for teknisk og industrielt kulturvern / - [Oslo] : Norsk kulturråd, 1988. - 142 s. - Språk: Norsk (bokmål)
Norsk kulturråds utvalg for teknisk og industrielt kulturvern1988
AddCart Bevaringsplan Trollstigen 625.7 S
Statens vegvesen / - Oslo : Vegvesenet, 1997. - 26 s. - Språk: Norsk (bokmål)
Statens vegvesen1997
AddCart Forslag til fylkesdelplan for Setesdal - Vesthei - Rytfylkeheiane : 9. august 1995 502.3 F
1995. - 32 s. - Språk: Norsk (bokmål)
 1995
AddCart Forslag til verneplan for Setesdal - Vesthei - Rytfylkeheiane : av 7. september 1995 502.3 F
1995. - 22 s. - Språk: Norsk (bokmål)
 1995
AddCart Fortid former framtid : Utredninger i en ny kulturminnepolitikk : Utredning fra kulturminneutvalget oppnevnt ved kongelig resolusjon 9. april 1999. Avgitt til Miljøverndepartementet 21. desember 2001 087.7(481) N
Oslo : Statens forvaltningstjeneste, Informasjonsforvaltning, 2002. - 207 s. (Norges offentlige utredninger : NOU 2002:1) - Språk: Norsk (bokmål)
 2002
AddCart Handlingsplan for kulturminneforvaltning : innstilling fra et utvalg oppnevnt av Miljøverndepartementet 7. september 1990 avgitt 5. februar 1992 351.853(06) H
Oslo : Miljøverndepartementet, 1992. - 159 s. - Språk: Norsk (bokmål)
 1992
Page 1 of 5 (46 items)Prev12345Next