Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart An evaluation of the base flow index (BFI) 556(05) U
Universitetet i Oslo / - Oslo : Geografisk institutt, Universitetet i Oslo, 1987. - 1 b., upag. (Rapportserie hydrologi / Universitetet i Oslo : 16) - Språk: Engelsk
Universitetet i Oslo1987
AddCart Analyse av fysiografiens innflytelse på lavvannsavløp basert på kampanjemålinger 556(05) U
Universitetet i Oslo / - Oslo : Geografisk institutt, Universitetet i Oslo, 1992. - 81 s. + appendix (Rapportserie hydrologi / Universitetet i Oslo : 29) - Språk: Norsk (bokmål)
Universitetet i Oslo1992
AddCart Analyse av lavvannføringer : foreløpig rapport : pilotprosjekt: bruk av hydrologisk avdelings programvare for analyse av lavvannføringer i 4 felt i skiensvassdragetNVEs utgivelser556(05)
Krokli, Bjarne / - Oslo : Norsk Hydrologisk Komité, 1985. [NVEs utgivelser]. - 40 s. - Språk: Norsk (bokmål)
Krokli, Bjarne1985
AddCart Low flow analysis : a regional approach for low flow calculations in Norway 556(05) U
Universitetet i Oslo / - Oslo : Geografisk institutt, Universitetet i Oslo, 1990. - 1 b., flere pag. (Rapportserie hydrologi / Universitetet i Oslo : 23) - Språk: Norsk (bokmål)
Universitetet i Oslo1990
AddCart Physically based frequency distribution function of low flows 556(05) U
Universitetet i Oslo / - Oslo : Geografisk institutt, Universitetet i Oslo, 1987. - 68 s. (Rapportserie hydrologi / Universitetet i Oslo : 15) - Språk: Engelsk
Universitetet i Oslo1987
AddCart Regional metodikk for estimering av lavvannskarakteristikaNVEs utgivelser556(05)
Hisdal, Hege / - Oslo : NVE, 2005. [NVEs utgivelser]. - 53 s. (NVE Rapport Miljøbasert vannføring : 2005:7) - Språk: Norsk (bokmål)
Hisdal, Hege2005
AddCart Senkningsberegninger Vorma/Glomma : undersøkelse av avløpskapasitet fra Mjøsa i lavvannsperioden og mulig øking av kapasiteten ved profilutvidelser i Vorma og senking av Rånåsfoss' overvann 556.167 M
Malmo, Ketil / - Oslo : Glommens og Laagens brukseierforening, 1974. - 56 bl. - Språk: Norsk (bokmål)
Malmo, Ketil1974