Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart Maalselvdalen : Maalselv og Øverbygd herreder 914.844 Sæ
Sæter, Ivar / - Oslo : Grøndahl, 1926. - 271 s. - Språk: Norsk (bokmål)
Sæter, Ivar1926
AddCart Delprosjekt Karlstad, Moen, Rundhaug og Øverbygd : flomsonekartNVEs utgivelser556(05)
Lier, Øyvind Espeseth / - Oslo : NVE, 2001. [NVEs utgivelser]. - 37 s. (NVE Flomsonekart : 2001:12) - Språk: Norsk (bokmål)
Lier, Øyvind Espeseth2001
AddCart Flerbruksplan for Bardu- og Målselv - vassdraget Bardu kommune, Målselv kommune 1994
AddCart Flomberegning for Målselvvassdraget (196.Z) : flomsonekartprosjektetNVEs utgivelser556(05)
Sværd, Roger / - Oslo : NVE, 2001. [NVEs utgivelser]. - 42 s. (NVE Dokument : 2001:21) - Språk: Norsk (bokmål)
Sværd, Roger2001
AddCart Konsekvensanalyse av oppryddingstiltak i Målselv/Bardu-vassdraget. Rapport 1 628.515 K
Kjønstad, Ottar / - Oslo : Norsk institutt for vannforskning, 1982. - 32 bl. (NIVA-rapport : 0-82055) - Språk: Norsk (bokmål)
Kjønstad, Ottar1982
AddCart Oversikt over avløps- og isforhold i Barduelv og nedre del av Målselv 1960NVEs utgivelser551.326.83 N
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen. Vassdragsdirektoratet. Hydrologisk avdeling. Iskontoret / - Oslo : NVE, 1960. [NVEs utgivelser]. - 95 s.+ vedl. - Språk: Norsk (bokmål)
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen1960
AddCart Oversikt over isforhold i Nord-Norge vinteren 1955-56NVEs utgivelser551.32(481) N
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen. Vassdragsdirektoratet. Hydrologisk avdeling (NVE) / - Oslo : NVE, 1956. [NVEs utgivelser]. - 1 b. (flere pag.) (NVE Diverse : 1956) - Språk: No
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen1956
AddCart Ringvirkninger av kraftutbyggingen i Bardu 621.31:308 Ly
Lyshoel, Jostein Are / - [Oslo] : BI, [1974?]. - 62, [16] s. - Språk: Norsk (bokmål)
Lyshoel, Jostein Are[1974?]
AddCart Samla plan for vassdrag : Andsvatn : 791 Målselvvassdraget : Andsvatn : Reisvatn : Troms fylke Kassett i magasinet
Miljøverndepartementet / - [Oslo?] : Departementet, 1984. - 1 b. (flere pag.) (Vassdragsrapport) - Språk: Norsk (bokmål)
Miljøverndepartementet1984
AddCart Samla plan for vassdrag : Andsvatn : 791 Målselvvassdraget : videreføringsprosjekt for 79101 Andsvatn : Troms fylke Kassett i magasinet
Miljøverndepartementet / - [Oslo?] : Departementet, [1986?]. - [16] s. (Vassdragsrapport) - Språk: Norsk (bokmål)
Miljøverndepartementet[1986?]