Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart Dykket utslipp i resipient : utledning og fortynning av avløpsvann 628.3 P
Liseth, P. / - [Oslo], [1977]. - 51 s. (PRA-brukerrapport : 14) - Språk: Norsk (bokmål)
Liseth, P.[1977]
AddCart Forslag til nasjonalt program for undersøkelser av resipienter : del I, overvåkning av vannkvalitet, A generell del 556.18.02 F
Blindern : NIVA, 1976. - 40 bl. - Språk: Norsk (bokmål)
 1976
AddCart Forslag til nasjonalt program for undersøkelser av resipienter : del I, overvåkning av vannkvalitet, B spesiell del 556.18.02 F
Blindern : NIVA, 1976. - 53 bl. - Språk: Norsk (bokmål)
 1976
AddCart Gudbrandsdalsvassdraget, Mjøsa, Vorma : resipientundersøkelser i forbindelse med planlagte vassdragsreguleringer 1975-1974 : A. Resultater og vurderinger 556.53 N
Norsk institutt for vannforskning / - Blindern : Norsk institutt for vannforskning, 1975. - 389 s. (NIVA rapport : O-151/73) - Språk: Norsk (bokmål)
Norsk institutt for vannforskning1975
AddCart Kilåvassdraget, Telemark fylke. Forventede endringer i vannkvaliteten som følge av planlagt kraftutbygging 556(05) V
Halvorsen, Gunnar / - Oslo : NVE, 1986. - 53 s. (Vassdragsforsk. Rapport : 1986:96) - Språk: Norsk (bokmål)
Halvorsen, Gunnar1986
AddCart Resipientforhold, vannkvalitet og ferskvannsinvertibrater i Nordelva-vassdraget, Fosen, Sør-Trøndelag Hylle 2
Arnekleiv, Jo Vegard / - Trondheim : Universitetet i Trondheim. Vitenskapsmuseet, 1988. - upag. (Zoologisk serie : 1988-5) - Språk: Norsk (bokmål)
Arnekleiv, Jo Vegar1988
AddCart Resipientundersøkelse av nedre Skienselva, Frierfjorden og tilliggende fjordområder : rapport nr. 8 : sluttrapport 502.55(204+482.5) R
Oslo : Norsk institutt for vannforskning, 1979. - 252 s. (NIVA-rapport : 0-70111) - Språk: Norsk (bokmål)
 1979