Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart "Stallo"-boplassene : spor etter de første fjellsamer? 397.7(481.71) S
Storli, Inger / - Oslo : Novus forlag, 1994. - 142 s. (Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie B: Skrifter : XC) - Språk: Norsk (bokmål)
Storli, Inger1994
AddCart Bosætningen i Sør-Varanger før 1870 948.1(48-17) Q
Qvigstad, Just / - Kirkenes : Sør-Varanger museum, 1981. - fl.pag. - Språk: Engelsk
Qvigstad, Just1981
AddCart Den nye sameretten : Del 1-Innledning, Del 2-Gjeldende rett, Del 3-Utvalgets vurderinger og forslag, kapittel 12-15 087.7(481) J
2007. - 769 s. (Norges offentlige utredninger ; NOU : 2007:13 Bind A) - Språk: Norsk (bokmål)
 2007
AddCart Den nye sameretten : Del 3-Utvalgets vurderinger og forslag, kapittel 16-24 087.7(481) J
2007. - S. 770-1317 (Norges offentlige utredninger ; NOU : 2007:13 Bind B) - Språk: Norsk (bokmål)
 2007
AddCart Elva skal leve 621.311(484.5) M
Mikkelsen, Magnar / - [Oslo] : Cappelen, 1980. - 223 s. - Språk: Norsk (bokmål)
Mikkelsen, Magnar1980
AddCart Flytting og forandring i Finnmarks fortid : artikkelsamling fra museene i Finnmark 948.1(481.74) Fl
[Alta] : [Finnmark museumsråd], 2002. - 152 s. - Språk: Norsk (bokmål)
 2002
AddCart Kunnskapsstatus : effekter av vindparker på reindriften 620.91 VIND
Eftestøl, Sindre / - Oslo : UiO, 2004. - 37 s. - Språk: Norsk (bokmål)
Eftestøl, Sindre2004
AddCart Norsk samepolitikk 1945-1990 : målsetting, virkemidler og resultater 39:323 Aa
Aarseth, Bjørn / - Oslo : Forlaget Vett & Viten as, 2006. - 622 S. (Norsk Folkemuseums samiske samlinger : bind XIX) - Språk: Norsk (bokmål)
Aarseth, Bjørn2006
AddCart Samekulturen : En kulturhistorisk oversikt 39(=945.5) V
Vorren, Ørnulf / - Oslo : Universitetsforlaget, 1976. - 232 s. - Språk: Norsk (bokmål)
Vorren, Ørnulf1976
AddCart Samisk naturbruk og rettssituasjon fra Hedmark til Troms : bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget : avgitt til Justis- og politidepartementet 3. desember 2007 087.7(481) J
Oslo : Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning, 2007. - 743 s. (Norges Offentlige Utredninger : 2007:14) - Språk: Norsk (bokmål)
 2007
Page 1 of 2 (13 items)Prev12Next