Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart Avløp, renovasjon, vann, forurensning : Bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser som grunnlag for kriseplanlegging i kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien. I samarbeid med industribedrifter i området samt Fylkesmannen i Telemark 614.8 P
99 s. - Språk: Norsk (bokmål)
  
AddCart Elektrisistet, kraftforsyning : Bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser som grunnlag for kriseplanlegging i kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien. I samarbeid med industribedrifter i området samt Fylkesmannen i Telemark 614.8 P
47 s. - Språk: Norsk (bokmål)
  
AddCart Transport : Bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser som grunnlag for kriseplanlegging i kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien. I samarbeid med industribedrifter i området samt Fylkesmannen i Telemark 614.8 P
71 s. - Språk: Norsk (bokmål)
  
AddCart Din sikkerhet VIDEO
Borg-film as. - 11 min. - Språk: Norsk (bokmål)
  
AddCart Brann, eksplosjon, industriuhell : Bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser som grunnlag for kriseplanlegging i kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien. I samarbeid med industribedrifter i området samt Fylkesmannen i Telemark 614.8 P
47 s. - Språk: Norsk (bokmål)
  
AddCart Et sårbart samfunn : utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet : innstilling fra utvalg oppnevt ved kongelig resolusjon 3.sepember 1999 : avgitt til Justis- og politidepartementet 4.juli 2000 087.7(481) N
Oslo : Statens forvaltningstjeneste, Informasjonsforvaltning, 2000. - 254 s. (Norges offentlige utredninger : NOU 2000:24) - Språk: Norsk (bokmål)
 2000
AddCart Mot en farligere fremtid? : om klimaendringer, sårbarhet og tilpasning i Norge 502.3(481) Mo
Trondheim : Akademika, 2013. - 262 s. - Språk: Norsk (bokmål)
 2013
AddCart Mot en farligere fremtid? : om klimaendringer, sårbarhet og tilpasning i Norge 502.3(481) M
Trondheim : Akademika, 2013. - 262 s. - Språk: Norsk (bokmål)
 2013
AddCart Når ulykken er ute : om organiniseringen av operative rednings- og beredskapsressurser 087.7(481) N
Oslo : Statens forvaltningstjeneste, Informasjonsforvaltning, 2001. - 149 s. (Norges offentlige utredninger : NOU 2001:31) - Språk: Norsk (bokmål)
 2001
AddCart Personsikkerhet i elektriske anlegg ved kortslutning 621.316.9.007 Pe
[Oslo?] : NIF, [1974]. - 1 b. (løsbl.) (NIFs kurser) - Språk: Norsk (bokmål)
 [1974]
Page 1 of 2 (13 items)Prev12Next