Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart A/S Skafså kraftverk : Skafså-utbyggingens historie 621.311(482.5) G
Greiner, Willy Jr. / - Oslo, 1956. - 136 s. - Språk: Norsk (bokmål)
Greiner, Willy Jr.1956
AddCart Arkeologiske undersøkelser langs elv og vann : Gyrinosvatn, Hallingdal og Tokke-Vinje-vassdraget, Telemark : meddelelser om registreringer og utgravninger i forbindelse med vassdragsreguleringer 1959 903(282.248) M36a
Martens, Irmelin / - Oslo : Oldsaksamlingen, 1961. - 95 s., 25 pl. (Norske oldfunn : X) - Språk: Norsk (bokmål)
Martens, Irmelin1961
AddCart Avløp, renovasjon, vann, forurensning : Bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser som grunnlag for kriseplanlegging i kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien. I samarbeid med industribedrifter i området samt Fylkesmannen i Telemark 614.8 P
99 s. - Språk: Norsk (bokmål)
  
AddCart Elektrisistet, kraftforsyning : Bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser som grunnlag for kriseplanlegging i kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien. I samarbeid med industribedrifter i området samt Fylkesmannen i Telemark 614.8 P
47 s. - Språk: Norsk (bokmål)
  
AddCart Bandak-Norsjø- og Norsjø-Skienkanalen : utredning 087.7(481) N
Industridepartementet / - Oslo : Universitetsforl., 1977. - 30 s.,[1] pl.(sammenfold.kart) (Norges offentlige utredninger) - Språk: Norsk (bokmål)
Industridepartementet1977
AddCart Beskrivelse af Skiens vasdrag 621.311(482.5) S
Sætren, G. / - Kristiania : Det Mallingske Bogtrykkeri, 1907. - 265 s. (Beskrivelse av Norske Vasdrag : II, Skiens vassdrag) - Språk: Norsk (bokmål)
Sætren, G.1907
AddCart Bilag til nivellement av Skienselv, Sauarelv og Eidselv 528.37/.38(083.8)(482.5)"1930" N
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen / - Kristiania : Det Mallingske bogtrykkeri, 1930. - 26 s. - Språk: Norsk (bokmål)
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen1930
AddCart Boka om Heiene : Vest-Telemark, Setesdal, Ryfylke : kultur og tradisjoner 914.81 B
Oslo : Grøndahl, 1982. - 133 s. - Språk: Norsk (bokmål), Norsk (nynorsk)
 1982
AddCart Transport : Bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser som grunnlag for kriseplanlegging i kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien. I samarbeid med industribedrifter i området samt Fylkesmannen i Telemark 614.8 P
71 s. - Språk: Norsk (bokmål)
  
AddCart Telemark 914.81 B
Oslo : Gyldendal, 1975. - 400 s. (Bygd og by i Norge) - Språk: Norsk (bokmål)
 1975
Page 1 of 12 (120 items)Prev1234567101112Next