Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Etne : flaumsonekart
Ansvar:Siss-May Edvardsen ; Christine Kielland Larsen
Forfatter:Edvardsen, Siss-May / Larsen, Christine Kielland
Materialtype:NVEs utgivelser
Utgitt:Oslo : NVE, 2003
Omfang:25 s., [1] bl. + kart - ill.
ISBN/ISSN:1504-5161
Serie:NVE Flomsonekart ; 2003:3
Emneord:Flaumsonekart / Flom / Flomanalyse / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Etne / Etneelva
Innhold:Det er utarbeidd flaumsonekart for Etneelva ved tettstaden Etne for 10-, 100-,
200- og 500-årsflaum. Kartlagt område på om lag 4 km strekk seg frå Mo nedover
til munningsområdet ved Fitja. Langs den kartlagde strekninga har det sidan 1850-
talet vor utført forbyggingsarbeid.
Vasslineutrekningar er utført for å finne vasstanden langsetter elva ved dei ulike
flaumane. Ein hydraulisk modell er nytta med kalibreringsdata og flaumutrekning.
Det er rekna ut kulminajsonsvassføringar og vassliner for gjentaksintervall 10, 20,
50, 100, 200 og 500 år. Flaumanalyse for fire av desse flaumane er utført med GIS.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVERV
Vurdering:
URL:http://webb.nve.no/FileArchive/162/Flomsone%203-03%20inkl%20forside.pdf