Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Volumendringer på Jostefonn 1966-93
Ansvar:Liss M. Andreassen
Forfatter:Andreassen, Liss Marie
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:10 s. - fig.
Klassenummer:531.73
Serie:NVE Rapport ; 1998:3
Emneord:Breer / Flyfotografering / Kartkonstruksjon / Massebalanse
Geografiske emneord:Jostefonn / Sogn og Fjordane
Innhold:Jostefonn er en platåbre med et areal på 12,5 km2 som ligger i Sogn og Fjordane fylke. Denne rapporten omhandler volumendringer av hele Jostefonn i perioden 1966-1993. Beregningene er gjort ut fra topografiske kart over breen som ble konstruert av flybilder fra 1966 og 1993. Breen har i gjennomsnitt lagt på seg 0.6 +- 0.5 m vannekvivalenter, totalt en volumøkning på 8 +- 7 x 106 m3 vann. Breen har dermed totalt sett vært tilnærmet i balanse i denne perioden, men det har skjedd store lokale volumendringer. I de øverste delene av breen har det vært stor volumøkning, mens breen har minsket betydelig i de lavere områdene hvor brefrontene har smeltet tilbake. Totalt har 30% av breens areal minket i tykkelse, mens 65% av breen har økt i tykkelse.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering: