Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Strengen - Hogga : 1910-66
Ansvar:Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen. Hydrologisk avdeling
Forfatter:Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:532.57(482.5) N
Utgitt:Oslo : NVE, 1967
Omfang:4 b. - diagr.
Klassenummer:532.57(481.18) / 556.552
Serie:NVE Diverse ; 1967
Emneord:Vannføringsmåling / Vannstand
Geografiske emneord:Hogga / Strengen
Note:Fellestittel er konstruert
Bind I: Oversikt over karakteristiske data for vannføringen ved Strengen-Hogga
Bind II: Vannstander ved Strengen. Vannføringer ved Strengen-Hogga
Bind III: Limnigram for vannstandene ved Strengen. Hydrogram for vannføringene ved Strengen - Hogga
Bind IV: Pentademidler av vannføringen ved Strengen-Hogga
Eier:NVE
Eksemplar:7. (7 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteketI
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteketIV
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteketIII
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteketII
2.exTilgjengeligNVEbiblIII532.57(482.5) N
3.exTilgjengeligNVEbiblII532.57(482.5) N
4.exTilgjengeligNVEbiblI532.57(482.5) N
Vurdering:
Vedlegg:Bind I: Oversikt over karakteristiske data for vannføringen ved Strengen-Hogga
Bind IV: Pentademidler av vannføringen ved Strengen-Hogga
Bind II: Vannstander ved Strengen. Vannføringer ved Strengen-Hogga
Bind III: Limnigram for vannstandene ved Strengen. Hydrogram for vannføringene ved Strenge