Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Fossekallen 1960
Forfatter:Norges Vassdrags- og Energidirektorat
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:Hylle 5
Utgitt:Oslo : NVE, 1960
Omfang:1 b., flere pag. - ill.
Emneord:Nyheter
Note:Dubletter står oppstilt blant tidskriftene
Innhold:NVEs meddelelsesblad Fossekallen, samling av utgaver fra nr.1:1960 til nr.4:1964.
Eier:NVE
Eksemplar:4. (4 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNr. 1:1960NVERMHylle 5
2.exTilgjengeligNr. 2:1960NVERMHylle 5
3.exTilgjengeligNr. 3:1960NVERMHylle 5
4.exTilgjengeligNr. 4:1960NVERMHylle 5
Vurdering: