Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Dambruddsanalyse – skredgenerert dam Ivasnasen i Sunndalen
Ansvar:forfattere: Per Ludvig Bjerke
Forfatter:Bjerke, Per Ludvig
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2022
Omfang:30 s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-2216-6 / 1501-2832
Klassenummer:627.8.001.41.57(483.6)
Serie:NVE Rapport ; 2022:18
Emneord:Dammer / Skred
Geografiske emneord:Møre og Romsdal / Sunndalen
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag:
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2022/rapport2022_18.pdf