Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomberegning for Jostedøla (076.Z)
Ansvar:Turid-Anne Drageset
Forfatter:Drageset, Turid-Anne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2001
Omfang:28 s. - ill.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:556.06
Serie:NVE Dokument ; 2001:1
Emneord:Flom / Flomberegning / Flomvannføring
Geografiske emneord:Jostedøla
Innhold:I forbindelse med Flomsonekartprosjektet i NVE er det som grunnlag for vannlinjeberegning og flomsonekartlegging utført flomberegning for tre flomutsatte elvestrekninger i Jostedøla, ved Gaupne, ved Myklemyr og ved Fossøy. Kulminasjonsvannføringer for flommer med forskjellige gjentaksintervall er beregnet for til sammen sju punkter. Til kalibrering av hydraulisk modell er det også gjort beregninger av vannføring for observerte vannstander ved Gaupne ved et tilfelle av stor vannføring i november 1999.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVERV556(05)
Vurdering: