Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomberegning for Batnfjordelva (108.3Z) : flomsonekartprosjektet
Ansvar:Turid-Anne Drageset
Forfatter:Drageset, Turid-Anne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2003
Omfang:22 s. - ill.
Serie:NVE Dokument ; 2003:5
Emneord:Flom / Flomberegning
Geografiske emneord:Batnfjordelva / Møre og Romsdal
Innhold:I forbindelse med Flomsonekartprosjektet i NVE er det som grunnlag for vannlinje-
beregning og flomsonekartlegging utført flomberegning for nedre deler av
Drammenselva fra Hellefossen til utløpet i Drammensfjorden. Kulminasjonsvann-
føringer for flommer med forskjellige gjentaksintervall er beregnet for tre punkter
på denne strekningen og ved Døvikfoss.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVERV
Vurdering: