Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Grodås : flaumsonekart
Ansvar:Siss-May Edvardsen, Eli K. Øydvin
Forfatter:Edvardsen, Siss-May / Øydvin, Eli K.
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2001
Omfang:25 bl.+ kart i lomme - ill.
ISBN/ISSN:1504-5161
Serie:NVE Flomsonekart ; 2001:7
Emneord:Flom / Flom / Flomanalyse / Flomareal / Flomsone / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Grodås / Horndøla / Hornindalsvatnet / Sogn og Fjordane
Innhold:Det er utarbeidd flaumsonekart for Horndøla og Hornindalsvatnet ved tettstaden
Grodås for 10-, 20-, 50-, 100-, 200- og 500-års flaum. Kartlagt område på om lag
2 km strekk seg frå Lødøen nedover til munningsområdet i Hornindalsvatnet. Grunn-
laget for flaumsonekarta er flaum- og vasslineutrekning.
I tillegg til overfløymd areal er lengdeprofil for vasstanden i elva vist på karta.
Flaumsoneanalysen er utført med GIS. På flaumsonekartet er det presentert ein
flaum per kart. Område markert som lågpunkt (område bak flaumverk, kulvertar osb.)
er avleidd frå ein bestemt flaum, men gjentaksintervall kan ikkje overførast direkte
til desse områda. Lågpunkt er vist på karta med eigen skravur.
Prosjektet viser at det er vasstanden i Hornindalsvatnet som vil vere avgjerande
for ei eventuell overfløyming av Grodås sentrum og Ytrehorn industriområde. Allereie
ved ein 10-årsflaum vil enkelte område verte råka av overfløyming. Av karta ser ein
at verksemder som Honndalshytta, kommunen sitt reinseanlegg, og butikkar og hotell
i Grodås sentrum, ligg utsett til med tanke på ein 200-årsflaum, som busetnad i tett-
bygde strøk og industriområde skal vere sikra mot, sjå ref. /6/. Ein vil ikkje oppleve
overfløyming av desse områda som ein direkte følgje av overfløyming i Horndøla.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVERV556(05)
Vurdering:
URL:http://webb.nve.no/FileArchive/162/grodaas.pdf