Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Høyanger : flomsonekart
Ansvar:Eirik Traae
Forfatter:Traae, Eirik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2001
Omfang:32 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1504-5161
Serie:NVE Flomsonekart ; 2001:4
Emneord:100 års flom / Flom / Flomanalyse / Flomsonekart / Vannlinjeberegninger
Geografiske emneord:Daleelva / Høyanger / Sogn og Fjordane
Note:Det er utarbeidet foreløpig flomsonekart for Daleelva gjennom Høyanger sentrum
som viser 100 års flommen.
Innhold:Det er utarbeidet flomsonekart for Høyanger, nærmere bestemt for Daleelva fra
Øvre Dale til utløpet i sjøen og i Hålandselva fra gangbrua ved Tråa til samløpet
med Daleelva. Totalt en strekning på ca 3 km.
Datagrunnlaget for flomberegningene kan karakteriseres som svært tynt. Det
finnes ingen målestasjoner i vassdraget og alle beregningene er basert på obser-
vasjoner fra målestasjoner i nærliggende vassdrag. Det er beregnet kuliminasjons-
vannføringer for gjentaksintervaller på 10, 20, 50, 100, 200 og 500 år.
Flomsoneanalysen er utført ved hjelp av GIS. Lavtliggende områder (lavpunkter)
som ikke har direkte forbindelse med vannet i elva, er markert på kartet med skravur.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVERV556(05)
Vurdering:
URL:http://webb.nve.no/FileArchive/162/Høyanger%204-2001.pdf