Rettsinfo
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Min konto
 • Logg på
 • Skriv ut
  v
 • Eksport
  v
Tittel 
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År Descending
Vern av databaser – kravet til vesentlig investering i åndsverkloven § 43Bokkapittel Stange, Therese Sørli2008
Vilkårene for databasevern i åndsverkloven § 43, Har det norske antallsvilkåret selvstendig betydning etter nyere rettsutvikling i EU?Artikkel - elektroniskLov og RettTaubøll, Steinar2006
Rettslige aspekter ved elektronisk formidling av materiale fra arkiv, museum, bibliotek, universitet og visse andre institusjonerBokkapittel Bing, Jon2004
Lenker til andres materiale på www som selvstendige krenkelser av åvl. § 2, åvl. § 43 eller mfl. § 1Bok Tande, Knut Martin2004
Databasevern : sui generis-vern av sammenstillinger etter gjennomføringen av databasedirektivet i åndsverkoven § 43Elektronisk bok Lorentzen, Lisa Vogt2002
Tariffavtalers opphavsrettslige vern og noen bemerkninger om det opphavsrettslige vern for standardavtalerBokkapittel Jakhelln, Henning2000
Rettsbeskyttelse av databaserArtikkel - elektroniskNytt i privatrettenStenvik, Are1999
Omsetning og kreditt i informasjonssamfunnetBokkapittel Torvund, Olav1988
Opphavsrettslovens § 43 ("Katalogregelen")Elektronisk bokNasjonalbiblioteketStensaasen, Tarjei1985
Rettslig beskyttelse av dataprogrammer : en oversikt og en nærmere redegjørelse for beskyttelsen etter åndsverkloven § 43 og lov om markedsføring § 1Elektronisk bokNasjonalbiblioteketBull, Jørgen1973