Rettsinfo
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Min konto
 • Logg på
 • Skriv ut
  v
 • Eksport
  v
Tittel 
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År Descending
Omgåelsesekteskap som grunnlag for å avslå søknad om familieinnvandring : Sivilombudets uttalelser om omgåelsesekteskapArtikkel - elektroniskKritisk jussHarlem, Hanne 2021
Nytt i utlendingsrettenArtikkel - elektroniskJuridika InnsiktWengen, Linn-Aurora2021
Informasjon om omgåelsesekteskap på UDIs nettsider (2020/603) : 27. mai 2020 uttalte Sivilombudsmannen DomSivilombudsmannen 2020
Avslag på familieinnvandring til ektefelle i Norge, og etterfølgende utvisning på grunn av tilbakeholdte opplysninger om ekteskapsmotivene (2019/617) : 31. januar 2020 uttalte Sivilombudsmannen DomSivilombudsmannen 2020